Umami is a simple, fast, website analytics alternative to Google Analytics. https://github.com/mikecao/umami https://umami.is/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

83 lines
3.6 KiB

{
"active-users.message": "{x} actieve {x, plural, one {bezoeker} other {bezoekers}}",
"button.add-account": "Account toevoegen",
"button.add-website": "Website toevoegen",
"button.back": "Terug",
"button.cancel": "Annuleren",
"button.change-password": "Wachtwoord wijzigen",
"button.copy-to-clipboard": "Kopiëer naar klembord",
"button.delete": "Verwijderen",
"button.edit": "Bewerken",
"button.login": "Inloggen",
"button.more": "Toon meer",
"button.save": "Opslaan",
"button.view-details": "Meer details",
"footer.powered-by": "mogelijk gemaakt door",
"header.nav.dashboard": "Dashboard",
"header.nav.settings": "Instellingen",
"label.administrator": "Administrator",
"label.confirm-password": "Wachtwoord bevestigen",
"label.current-password": "Huidig wachtwoord",
"label.domain": "Domein",
"label.enable-share-url": "Sta delen via openbare URL toe",
"label.invalid": "Ongeldig",
"label.invalid-domain": "Ongeldig domein",
"label.last-days": "Laatste {x} dagen",
"label.last-hours": "Laatste {x} uur",
"label.logged-in-as": "Ingelogd als {username}",
"label.logout": "Uitloggen",
"label.name": "Naam",
"label.new-password": "Nieuw wachtwoord",
"label.password": "Wachtwoord",
"label.passwords-dont-match": "Wachtwoorden komen niet overeen",
"label.required": "Verplicht",
"label.this-month": "Deze maand",
"label.this-week": "Deze week",
"label.this-year": "Dit jaar",
"label.today": "Vandaag",
"label.username": "Gebruikersnaam",
"message.confirm-delete": "Weet je zeker dat je {target} wilt verwijderen?",
"message.copied": "Gekopiëerd!",
"message.delete-warning": "Alle verwante gegezens zullen ook verwijderd worden.",
"message.failure": "Er is iets misgegaan.",
"message.incorrect-username-password": "Incorrecte gebruikersnaam/wachtwoord.",
"message.no-data-available": "Geen gegevens beschikbaar.",
"message.page-not-found": "Pagina niet gevonden.",
"message.save-success": "Opslaan succesvol.",
"message.share-url": "Met deze URL kan {target} openbaar gedeeld worden.",
"message.track-stats": "Om statistieken voor {target} bij te houden, plaats je de volgende code in het {head} gedeelte van je website.",
"message.type-delete": "Type {delete} in onderstaande veld om dit te bevestigen.",
"metrics.actions": "Acties",
"metrics.average-visit-time": "Gemiddelde bezoektijd",
"metrics.bounce-rate": "Bouncepercentage",
"metrics.browsers": "Browsers",
"metrics.countries": "Landen",
"metrics.devices": "Apparaten",
"metrics.events": "Gebeurtenissen",
"metrics.filter.combined": "Gecombineerd",
"metrics.filter.domain-only": "Alleen domein",
"metrics.filter.raw": "Ruw",
"metrics.operating-systems": "Besturingssysteem",
"metrics.page-views": "Paginaweergaven",
"metrics.pages": "Pagina's",
"metrics.referrers": "Verwijzers",
"metrics.unique-visitors": "Unieke bezoekers",
"metrics.views": "Weergaven",
"metrics.visitors": "Bezoekers",
"placeholder.message.go-to-settings": "Naar instellingen",
"placeholder.message.no-websites-configured": "Je hebt geen websites ingesteld.",
"settings.accounts": "Accounts",
"settings.profile": "Profiel",
"settings.websites": "Websites",
"title.add-account": "Account toevoegen",
"title.add-website": "Website toevoegen",
"title.change-password": "Wachtwoord wijzigen",
"title.delete-account": "Account verwijderen",
"title.delete-website": "Website verwijderen",
"title.edit-account": "Account bewerken",
"title.edit-website": "Website bewerken",
"title.share-url": "URL delen",
"title.tracking-code": "Tracking code",
"tooltip.get-share-url": "Openbare URL",
"tooltip.get-tracking-code": "Tracking code"
}