Umami is a simple, fast, website analytics alternative to Google Analytics. https://github.com/mikecao/umami https://umami.is/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

83 lines
3.6 KiB

{
"active-users.message": "{x} aktif ziyaretçi",
"button.add-account": "Yeni Hesap Ekle",
"button.add-website": "Web sitesi ekle",
"button.back": "Geri",
"button.cancel": "İptal",
"button.change-password": "Şifre değiştir",
"button.copy-to-clipboard": "Panoya kopyala",
"button.delete": "Sil",
"button.edit": "Düzenle",
"button.login": "Giriş Yap",
"button.more": "Detaylı göster",
"button.save": "Kaydet",
"button.view-details": "Detayı incele",
"footer.powered-by": "Sağlayıcı:",
"header.nav.dashboard": "Kontrol Paneli",
"header.nav.settings": "Ayarlar",
"label.administrator": "Yönetici",
"label.confirm-password": "Parolayı onayla",
"label.current-password": "Mevcut parola",
"label.domain": "Alan adı",
"label.enable-share-url": "Anonim paylaşım URL'i aktif",
"label.invalid": "Geçeriz",
"label.invalid-domain": "Geçersiz alan adı",
"label.last-days": "Son {x} gün",
"label.last-hours": "Son {x} saat",
"label.logged-in-as": "{username} olarak giriş yapıldı.",
"label.logout": "Çıkış Yap",
"label.name": "İsim",
"label.new-password": "Yeni parola",
"label.password": "Parola",
"label.passwords-dont-match": "Parolalar uyuşmuyor",
"label.required": "Zorunlu alan",
"label.this-month": "Bu ay",
"label.this-week": "Bu hafta",
"label.this-year": "Bu yıl",
"label.today": "Bugün",
"label.username": "Kullanıcı adı",
"message.confirm-delete": "{target} kaydını silmek istediğinizden emin misiniz?",
"message.copied": "Panoya kopyalandı!",
"message.delete-warning": "İlişkili tüm veriler de silinecektir.",
"message.failure": "Bir şeyler ters gitti!",
"message.incorrect-username-password": "Hatalı kullanıcı adı ya da parola.",
"message.no-data-available": "Henüz hiç veri yok.",
"message.page-not-found": "Sayfa bulunamadı.",
"message.save-success": "Başarıyla kaydedildi.",
"message.share-url": "{target} için kullanılabilir anonim paylaşım adresidir.",
"message.track-stats": "{target} alanı adı istatistiklerini takip etmek için, aşağıdaki kodu web sitenizin {head} bloğuna yerleştirin.",
"message.type-delete": "Onaylamak için kutuya {delete} yazın.",
"metrics.actions": "Actions",
"metrics.average-visit-time": "Ortalama ziyaret süresi",
"metrics.bounce-rate": "Çıkma oranı",
"metrics.browsers": "Tarayıcılar",
"metrics.countries": "Ülkeler",
"metrics.devices": "Cihazlar",
"metrics.events": "Olaylar",
"metrics.filter.combined": "Birleşik",
"metrics.filter.domain-only": "Yalnızca alan adı",
"metrics.filter.raw": "Ham",
"metrics.operating-systems": "İşletim sistemi",
"metrics.page-views": "Sayfa görünümü",
"metrics.pages": "Sayfalar",
"metrics.referrers": "Yönlendirenler",
"metrics.unique-visitors": "Tekil kullanıcı",
"metrics.views": "Görüntüleme",
"metrics.visitors": "Ziyaretçi",
"placeholder.message.go-to-settings": "Ayarlara git",
"placeholder.message.no-websites-configured": "Henüz hiç web sitesi tanımlamadınız",
"settings.accounts": "Hesaplar",
"settings.profile": "Profil",
"settings.websites": "Web siteleri",
"title.add-account": "Hesap ekle",
"title.add-website": "Web sitesi ekle",
"title.change-password": "Şifre değiştir",
"title.delete-account": "Hesabı sil",
"title.delete-website": "Web sitesini sil",
"title.edit-account": "Hesabı düzenle",
"title.edit-website": "Web sitesini düzenle",
"title.share-url": "Paylaşım adresi",
"title.tracking-code": "İzleme kodu",
"tooltip.get-share-url": "Paylaşım adresini al",
"tooltip.get-tracking-code": "İzleme kodunu al"
}