spek

Acoustic spectrum analyser https://github.com/alexkay/spek spek.cc
git clone http://git.hanabi.in/repos/spek.git
Log | Files | Refs | README

rules (43B)


   1 #!/usr/bin/make -f
   2 
   3 export V=1
   4 
   5 %:
   6 	dh $@