spek

Acoustic spectrum analyser
git clone http://git.hanabi.in/repos/spek.git
Log | Files | Refs | README

commit d900a35477675a579598c29d418c9ce15a9a4828
parent 1a8213b7edca2d7114e4c1a6c6724f3966d1c04c
Author: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Date:   Sat,  1 Sep 2012 13:31:28 -0700

i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: Alexander Kojevnikov <alexander@kojevnikov.com>

Diffstat:
Mpo/pl.po | 88++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------
1 file changed, 44 insertions(+), 44 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po @@ -9,9 +9,9 @@ msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Spek\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://code.google.com/p/spek/issues/list\n" -"POT-Creation-Date: 2012-08-27 09:20-0700\n" -"PO-Revision-Date: 2012-08-27 16:27+0000\n" -"Last-Translator: Alexander Kojevnikov <alexander@kojevnikov.com>\n" +"POT-Creation-Date: 2012-08-28 10:10-0700\n" +"PO-Revision-Date: 2012-08-27 16:59+0000\n" +"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/spek/language/pl/)\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" @@ -35,17 +35,17 @@ msgstr "Analizator widma Spek" msgid "View spectrograms of your audio files" msgstr "Wyświetlanie spektrogramów plików dźwiękowych" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:36 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:38 #, c-format msgid "%d kbps" msgstr "%d kb/s" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:39 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:41 #, c-format msgid "%d Hz" msgstr "%d Hz" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:44 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:46 #, c-format msgid "%d bit" msgid_plural "%d bits" @@ -53,7 +53,7 @@ msgstr[0] "%d bit" msgstr[1] "%d bity" msgstr[2] "%d bitów" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:50 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:52 #, c-format msgid "%d channel" msgid_plural "%d channels" @@ -61,152 +61,152 @@ msgstr[0] "%d kanał" msgstr[1] "%d kanały" msgstr[2] "%d kanałów" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:67 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:69 msgid "Cannot open input file" msgstr "Nie można otworzyć pliku wejściowego" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:70 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:72 msgid "Cannot find stream info" msgstr "Nie można odnaleźć informacji o strumieniu" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:73 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:75 msgid "The file contains no audio streams" msgstr "Plik nie zawiera strumieni dźwięku" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:76 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:78 msgid "Cannot find decoder" msgstr "Nie można odnaleźć dekodera" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:79 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:81 msgid "Unknown duration" msgstr "Nieznany czas trwania" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:82 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:84 msgid "No audio channels" msgstr "Brak kanałów dźwięku" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:85 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:87 msgid "Cannot open decoder" msgstr "Nie można otworzyć dekodera" -#: ../src/spek-audio-desc.cc:88 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:90 msgid "Unsupported sample format" msgstr "Nieobsługiwany format próbki" #. TRANSLATORS: first %s is the error message, second %s is stream #. description. -#: ../src/spek-audio-desc.cc:93 +#: ../src/spek-audio-desc.cc:95 #, c-format msgid "%s: %s" msgstr "%s: %s" -#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:62 +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:57 msgid "Preferences" msgstr "Preferencje" -#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:67 +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:62 msgid "(system default)" msgstr "(domyślne systemowe)" #. TRANSLATORS: The name of a section in the Preferences dialog. -#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:74 +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:69 msgid "General" msgstr "Ogólne" -#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:82 +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:77 msgid "Language:" msgstr "Język:" -#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:97 +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:92 msgid "Check for &updates" -msgstr "Sprawdzanie akt&ualizacji" +msgstr "Sprawdź akt&ualizacje" -#: ../src/spek-spectrogram.cc:152 +#: ../src/spek-spectrogram.cc:155 #, c-format msgid "%d kHz" msgstr "%d kHz" -#: ../src/spek-spectrogram.cc:157 +#: ../src/spek-spectrogram.cc:160 #, c-format msgid "%d dB" msgstr "%d dB" #. TRANSLATORS: keep "00" unchanged, it's used to calc the text width -#: ../src/spek-spectrogram.cc:259 +#: ../src/spek-spectrogram.cc:262 msgid "00 kHz" msgstr "00 kHz" #. TRANSLATORS: keep "-00" unchanged, it's used to calc the text width -#: ../src/spek-spectrogram.cc:287 +#: ../src/spek-spectrogram.cc:290 msgid "-00 dB" msgstr "-00 dB" -#: ../src/spek-window.cc:70 +#: ../src/spek-window.cc:75 msgid "Spek - Acoustic Spectrum Analyser" msgstr "Spek - analizator widma akustycznego" -#: ../src/spek-window.cc:84 +#: ../src/spek-window.cc:89 msgid "&File" msgstr "&Plik" -#: ../src/spek-window.cc:91 +#: ../src/spek-window.cc:96 msgid "&Edit" msgstr "&Edycja" -#: ../src/spek-window.cc:98 +#: ../src/spek-window.cc:103 msgid "&Help" msgstr "Pomo&c" -#: ../src/spek-window.cc:125 +#: ../src/spek-window.cc:130 msgid "A new version of Spek is available, click to download." -msgstr "" +msgstr "Dostępna jest nowa wersja programu Spek. Proszę kliknąć, aby ją pobrać." #. TRANSLATORS: window title, %s is replaced with the file name -#: ../src/spek-window.cc:164 +#: ../src/spek-window.cc:169 #, c-format msgid "Spek - %s" msgstr "Spek - %s" -#: ../src/spek-window.cc:211 +#: ../src/spek-window.cc:216 msgid "All files" msgstr "Wszystkie pliki" -#: ../src/spek-window.cc:213 +#: ../src/spek-window.cc:218 msgid "Audio files" msgstr "Pliki dźwiękowe" -#: ../src/spek-window.cc:227 +#: ../src/spek-window.cc:232 msgid "Open File" msgstr "Otwarcie pliku" -#: ../src/spek-window.cc:249 +#: ../src/spek-window.cc:254 msgid "PNG images" msgstr "Obrazy PNG" -#: ../src/spek-window.cc:255 +#: ../src/spek-window.cc:260 msgid "Save Spectrogram" msgstr "Zapis spektogramu" #. Suggested name is <file_name>.png -#: ../src/spek-window.cc:263 +#: ../src/spek-window.cc:268 msgid "Untitled" msgstr "Bez tytułu" #. TRANSLATORS: Add your name here -#: ../src/spek-window.cc:300 +#: ../src/spek-window.cc:305 msgid "translator-credits" msgstr "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011" -#: ../src/spek-window.cc:306 +#: ../src/spek-window.cc:311 msgid "Copyright (c) 2010-2012 Alexander Kojevnikov and contributors" -msgstr "" +msgstr "Copyright (c) 2010-2012 Alexander Kojevnikov i współtwórcy" -#: ../src/spek-window.cc:309 +#: ../src/spek-window.cc:314 msgid "Spek Website" msgstr "Witryna programu Spek" #. TRANSLATORS: the %s is the package version. -#: ../src/spek.cc:90 +#: ../src/spek.cc:93 #, c-format msgid "Spek version %s" msgstr "Spek wersja %s"